Team plánovania, organizácie a hodnotenia

Martin Bezek

riaditeľ odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy

Radoslav Papánek

vedúci oddelenia plánovania, monitorovania a hodnotenia informačných technológií 

Helena Bystrianová

expertka na prínosy, 

account manažérka pre Ministerstvo zdravotníctva SR a miestnu územnú samosprávu, Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálnu prokuratúru SR 

Andrea Ďuricová


account manažérka pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úrad pre verejné obstarávanie

Miriam Múdra

expertka na závislosti

account manažérka pre Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Pavol Kopačka

expert na HW a IaaS

account manažér pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvo kultúry SR

Lucia Lelkes

expertka na medzirezortný program 0EK

account manažérka pre Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,  Štatistický úrad SR 

Gabriela Farkašová

expertka na programové ciele

account manažérka pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Protimonopolný úrad SR a Úrad pre normalizáciu, metrológiu  a skúšobníctvo SR 

Alena Kiššová

expertka na služby

account manažérka pre Ministerstvo vnútra SR a Úrad vlády SR

Ján Kulavjak

expert na dáta

account manažér pre Ministerstvo financií SR a vyššie územné celky

Viktor Klik

expert na spoločné moduly

account manažér pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a NASES