Run

Správne evidovanie nákladov prevádzkovaných systémov

Správne evidovanie podaní, ktoré sa nemusia realizovať papierom

Náklady na transakcie systémov verejnej správy a ďalšie metriky

Stratégia pre zvyšovanie efektivity výdakov na štátne IT