Programová kancelária

Zmena: Stanovisko k rozpočtovému opatreniu nad 200 tis. EUR, ktorého predmetom je tvorba, rekonštrukcia, modernizácia a obnova IT sa realizuje založením projektu rozvoja IT v MetaIS (typ investície: projekt, alebo zmenová požiadavka). Po založení projektu je nutné vložiť dokumentáciu v zmysle vyhlášky o riadení projektov č. 85/2020 do MetaIS na kartu dokumenty. Viac informácií nájdete v pripravenom návode Používateľský návod k modulu projekty rozvoja IT v MetaIS.

Pomoc pri príprave rozpočtu, vyčíslenia prínosov,založenia riadiaceho výboru, ohlásenia a hodnotenia projektu.

Pomoc pri využívaní služieb spoločných modulov, vytvorenia dokumentácie a využívania cloudu.

Pomoc pri riadení nákladov na prevádzku systémov a merania ukazovateľov pre vyhodnocovanie systémov.

Databáza hodnotenia projektov a povinných osôb z pohľadu programového riadenia.

Vízia pre životný cyklus informačného systému

#1 pripravujeme koncept USER STORIES

Carousel imageCarousel imageCarousel image