Odôvodnenie projektu

Ďalšia služba

Biznis case: obstaranie podpory ISVS

Biznis case: obstaranie zmenovej požiadavky / nového ISVS

Zodpovedná za obsah: Helena Bystrianová