Plan

Ciele NKIVS, OPII 2014-2020, 0EK programu pre IT výdavky zo štátneho IT a ciele pre PO 2021-2027

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie prvej fázy projektového riadenia a založenie riadiaceho výboru

Pomôcka pre výpočet biznis case - prínosov pre financovanie IT projektu

Databáza cien za jednotku človodeň podľa rolí a princípy k vypracovaniu rozpočtu IT systému

Štandardizované postupy a dokumenty pre začatie druhej fázy projektového riadenia a postup pre získanie hodnotenia projektu