Vedenie  štátneho IT

Zmena: Stanovisko k rozpočtovému opatreniu nad 200 tis. EUR, ktorého predmetom je tvorba, rekonštrukcia, modernizácia a obnova IT sa realizuje založením Projektu rozvoja IT v MetaIS (typ investície: Projekt alebo Zmenová požiadavka). Po založení projektu je nutné vložiť dokumentáciu v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 o riadení projektov do MetaIS. Viac informácií nájdete v pripravenom návode Používateľská príručka k modulu Projekty rozvoja IT v 2.2 pdf

Som na home office, používam VPN a nejde mi otvoriť odkaz na Oznámenie o IT výdavku. Cez tento link to funguje: https://docs.google.com/forms/d/1HUG-pjMLrglVKrSKMvP-BqY7XmMNG5zQr3YbPqL8cuc/edit

Pomoc pri príprave rozpočtu, vyčíslenia prínosov,založenia riadiaceho výboru, ohlásenia a hodnotenia projektu

Pomoc pri využívaní služieb spoločných modulov, vytvorenia dokumentácie a využívania cloudu.

Pomoc pri riadení nákladov na prevádzku systémov a merania ukazovateľov pre vyhodnocovanie systémov.

Databáza hodnotenia projektov a povinných osôb z pohľadu programového riadenia.

Vízia pre životný cyklus informačného systému

#1 pripravujeme koncept USER STORIES