Programová kancelária

Pomoc pri príprave rozpočtu, vyčíslenia prínosov,založenia riadiaceho výboru, ohlásenia a hodnotenia projektu.

Pomoc pri využívaní služieb spoločných modulov, vytvorenia dokumentácie a využívania cloudu.

Pomoc pri riadení nákladov na prevádzku systémov a merania ukazovateľov pre vyhodnocovanie systémov.

Databáza hodnotenia projektov a povinných osôb z pohľadu programového riadenia.

Vízia pre životný cyklus informačného systému

#1 pripravujeme koncept USER STORIES

Carousel imageCarousel imageCarousel image